Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Όροι και προϋποθέσεις - Απόρρητο και προστασία των προσωπικών δεδομένων στο www.stubhub.gr. Αυτόματη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η αποδοχή των παρόντων όρων υποδηλώνει συμμόρφωση και εκφράζει την συγκατάθεσή για την επεξεργασία των πληροφοριών που παρέχονται στην TICKETBIS, S.L. μέσω της Ιστοσελίδας www.stubhub.gr.

1. Προσωπικά δεδομένα

Μέσα από τη διαδικασία εγγραφής στο www.stubhub.gr ο Χρήστης παρέχει στην TICKETBIS, S.L. τα ακόλουθα προσωπικά στοιχεία (στο εξής τα «προσωπικά δεδομένα»).

2. Αυτόματη επεξεργασία.

Σύμφωνα με τον οργανικό νόμο 15/1999 σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων της Ισπανίας και τους κανονισμούς του, σε συμμόρφωση με τα άρθρα 5 και 6, ο φορέας που είναι υπεύθυνος για την ιστοσελίδα ενημερώνει όλους τους Χρήστες της ιστοσελίδας που παρέχουν ή θα παράσχουν προσωπικά δεδομένα, ότι αυτά θα καταχωρηθούν σε έναν αυτοματοποιημένο κατάλογο.

3. Σκοπός.

Ο σκοπός της συλλογής προσωπικών δεδομένων και της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας είναι αποκλειστικά και μόνο για τη διατήρηση της σχέσης που ορίζεται στους γενικούς και ειδικούς Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, τη διαχείριση, τη διοίκηση, την παροχή, την επέκταση και βελτίωση των υπηρεσιών, καθώς και την προσαρμογή της Υπηρεσίας στο γούστο και τις προτιμήσεις των Χρηστών, τον σχεδιασμό των νέων συναφών υπηρεσιών, την αναβάθμιση της Υπηρεσίας, την αποστολή διαφήμισης που σχετίζεται με τις Υπηρεσίες και άλλα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται από την TICKETBIS, S.L. ή μέσω της TICKETBIS, S.L. σήμερα και στο μέλλον, κατά την εκπλήρωση της άμεσης εμπορίας των εν λόγω προϊόντων και υπηρεσιών. Ο σκοπός της συλλογής προσωπικών δεδομένων και αυτοματοποιημένης επεξεργασίας περιλαμβάνει την αποστολή εντύπων έρευνας, στα οποία ο Χρήστης δεν είναι υποχρεωμένος να απαντήσει.

4. Κοινοποιήσεις.

Με την αποδοχή της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ο Χρήστης αποδέχεται ότι η TICKETBIS, S.L. μπορεί να κοινοποιεί, αν είναι απαραίτητο, τα προσωπικά δεδομένα στις υπόλοιπες εταιρείες του Ομίλου ανεξάρτητα από την έδρα τους, με τους ίδιους σκοπούς που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. Σε κάθε περίπτωση, η TICKETBIS, S.L. εγγυάται τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας και την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε αυτές τις διεθνείς κινήσεις. Χρήση των προσωπικών δεδομένων από τις ξένες εταιρείες εντός της TICKETBIS, S.L. Ο Όμιλος περιορίζεται στο περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου.

5. Μέτρα ασφαλείας.

Η TICKETBIS, S.L. εγγυάται ότι έχει λάβει όλα τα κατάλληλα και αναγκαία μέτρα ασφάλειας όσον αφορά τις εγκαταστάσεις, τα συστήματα, τα αρχεία της, καθώς και την εμπιστευτική επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η TICKETBIS, S.L. εγγυάται επίσης τη διατήρηση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων και την ασφαλή επεξεργασία για τις διεθνείς κινήσεις. Ωστόσο, η TICKETBIS, S.L. δύναται να αποκαλύπτει τα προσωπικά δεδομένα και κάθε άλλη πληροφορία που έχει στη διάθεσή της ή είναι προσβάσιμη μέσω των συστημάτων της, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις που ισχύουν για τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.

6. Συγκατάθεση.

Με την αποδοχή των παρόντων Γενικών Όρων, οι Χρήστες εκφράζουν τη συγκατάθεσή τους, ώστε τα προσωπικά τους δεδομένα να καταχωρηθούν στο αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα και να υποβληθούν σε αυτόματη επεξεργασία από την TICKETBIS, S.L. σύμφωνα με τους προαναφερθέντες σκοπούς.

Στην ίδια έκταση, ο Χρήστης εκφράζει την αποδοχή και την έγκρισή του, έτσι ώστε η TICKETBIS, S.L. να δύναται να παραχωρεί τα προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης, εάν είναι απαραίτητο, της διεθνούς μεταφοράς των προσωπικών δεδομένων σε τρίτους που αναφέρονται στο άρθρο 4. σύμφωνα με τους αναφερόμενους σκοπούς.

7. Δικαιώματα πρόσβασης, ακύρωσης, διόρθωσης και άρνησης Χρηστών.

Η TICKETBIS, S.L. εγγυάται στους Χρήστες το δικαίωμα πρόσβασης, ακύρωσης, διόρθωσης και άρνησης, σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία. Για το λόγο αυτό, και σύμφωνα με τον ισπανικό Οργανικό Νόμο 15/1999 για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και τους κανονισμούς του, οι χρήστες μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους μετά από αίτησή τους του θα αποστέλλεται μαζί με ένα αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας, με τους εξής τρόπους:

Με τον ίδιο τρόπο, οι χρήστες μπορούν να διαγράφονται από οποιαδήποτε εκ των υπηρεσιών, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο ακύρωσης συνδρομής που περιλαμβάνεται σε όλα τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται από την TICKETBIS, S.L.

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες web. Εάν συνεχίσετε την περιήγηση, θεωρούμε ότι συμφωνείτε με τη χρήση τους. Μάθετε περισσότερα σχετικά με Πολιτική cookies εδώ.