Ειδοποιήσεις

Αφιερώστε μερικά λεπτά για να διαβάσετε τα παρακάτω Σύμβαση Χρήστη, Δήλωση Απορρήτου Χρήστη, Πολιτικές Πωλητή, Σύμβαση Υπηρεσιών Πληρωμής για Πωλητές, Δήλωση για τα Cookies, και Εγγύηση FanProtect® να βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει όλες τις αλλαγές και πώς σας επηρεάζουν.. Πέρα απ’ αυτό, δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι άλλο. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την StubHub και τις υπηρεσίες μας, αποδέχεστε τις ενημερωμένες συμφωνίες, ειδοποιήσεις και πολιτικές

Ενημέρωση αρχείου καταγραφής

24 Απριλίου 2024 Ενημερώσαμε τη Δήλωση Απορρήτου, τη Δήλωση για τα Cookies και τη Σύμβαση Υπηρεσιών Πληρωμής για τους Πωλητές. Επιπλέον, ενσωματώσαμε το περιεχόμενο της Δήλωσης Απορρήτου για Φορητές Συσκεύες στην κύρια Δήλωση Απορρήτου
27 Νοεμβρίου 2023 Ενημερώσαμε τη Συμφωνία χρήστη, τις Πολιτικές για πωλητές και την Πολιτική για προστασία των καταναλωτών FanProtect®.
25 Μαρτίου 2020 Η ενημερωμένη Συμφωνία χρήστη, Δήλωση απορρήτου, Δήλωση απορρήτου κινητής συσκευής, Πολιτικές για τους πωλητές και Πολιτική για προστασία των καταναλωτών FanProtect® χρήστη θα ισχύουν για τους νέους χρήστες.
1η Οκτωβρίου 2018 Ενημερώσαμε την Συμφωνία χρήστη και την Δήλωση απορρήτου χρήστη.
1η Ιουλίου 2015 Η ενημερωμένη Συμφωνία χρήστη και Δήλωση απορρήτου χρήστη θα ισχύουν για τους νέους χρήστες.
16 Ιούνιος 2015 Η προηγούμενη τροποποίηση της Σύμβαση χρήστη ίσχυσε για όλους τους χρήστες.
16 Ιούνιος 2015 Η Δήλωση απορρήτου χρήστη ισχύει για τους υπάρχοντες χρήστες. Η προηγούμενη τροποποίηση της Ειδοποίησης περί Δήλωση απορρήτου χρήστη ίσχυε για όλους τους χρήστες την 21η Μαρτίου 2013.
16 Ιούνιος 2015 Η ενημερωμένη Συμφωνία χρήστη ισχύει για τους υπάρχοντες χρήστες.
1 Ιούνιος 2015 1 Ιούνιος 2015 Ενημερώσαμε την Συμφωνία χρήστη και την Δήλωση απορρήτου χρήστη.

Στις βασικές αλλαγές της Σύμβασης χρήστη περιλαμβάνονται οι εξής:

24 Απριλίου 2024

 • Σύμβαση Χρήστη: εφεξής, ανεξάρτητα από την τοποθεσία σας παγκοσμίως, όταν αγοράζετε ή πουλάτε εισιτήρια στην πλατφόρμα μας, συνάπτετε σύμβαση με την Ticketbis S.L.
 • Γενικές διατάξεις: σημειώνεται ότι η StubHub International έχει εγγραφεί στο μητρώο Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας. 

27 Νοεμβρίου 2023

 • Συμφωνία χρήστη - Πραγματοποιήσαμε αλλαγές στη Συμφωνία χρήστη για να αφαιρέσουμε τις αναφορές στη StubHub, επομένως όλες οι αναφορές της StubHub (UK) Limited και της Ticketbis S.L. τροποποιήθηκαν σε «StubHub International», με εξαίρεση τις αναφορές που αφορούν δραστηριότητες στο Ηνωμένο Βασίλειο.
 • Ο λογαριασμός σας - Πραγματοποιήσαμε αλλαγές στην Ενότητα 4.5 για να συμπεριλάβουμε ένα αίτημα για πρόσθετα έγγραφα ταυτοποίησης με σκοπό την αντιμετώπιση πιθανής ύποπτης συμπεριφοράς.
 • Τέλη και λοιπές χρεώσεις - Πραγματοποιήσαμε αλλαγές στην Ενότητα 6 για να επισημάνουμε ότι η StubHub International ενδέχεται να επιβάλει προμήθεια διατήρησης χρέους σε χρήστες με οφειλόμενα υπόλοιπα που δεν παρέχουν τα απαραίτητα τραπεζικά στοιχεία.
 • Αγορά εισιτηρίων - Πραγματοποιήσαμε αλλαγές στην Ενότητα 9 για να επεξηγήσουμε αναλυτικά τον τρόπο αντιμετώπισης των σφαλμάτων τιμολόγησης, τη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας όσον αφορά την αλλαγή των μεθόδων παράδοσης και τις συνέπειες των επιστροφών χρέωσης χωρίς βάσιμη αιτία. Επιπλέον, έχουμε λάβει μέτρα για την ενίσχυση της διαφάνειας δηλώνοντας ρητά ότι από τη στιγμή που υποβάλλεται μια παραγγελία, οι πωλήσεις θεωρούνται οριστικές και δεν πραγματοποιούνται επιστροφές χρημάτων λόγω «αλλαγής γνώμης του αγοραστή».
 • Προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας - Πραγματοποιήσαμε αλλαγές στην Ενότητα 17 για να εξηγήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες μπορούν να υποβάλουν μια ειδοποίηση παραβίασης στη SHI.
 • Εφαρμοστέα νομοθεσία και δικαιοδοσία - Πραγματοποιήσαμε αλλαγές στην Ενότητα 20 για να αποτυπωθούν οι ενημερώσεις στην εφαρμοστέα δικαιοδοσία.

25 Μαρτίου 2020

 • Σύμβαση χρήστη - πραγματοποιήσαμε αλλαγές τη Σύμβαση χρήστη για να καταργήσουμε όλες τις αναφορές του eBay Inc. και των άλλων μελών της εταιρικής οικογένειας eBay.
 • Καθολική σύμβαση χρήστη - πραγματοποιήσαμε αλλαγές στην Ενότητα 1 για να αντικατοπτρίσουμε το άμεσο αποτέλεσμα των αναθεωρημένων συμβάσεις, δηλώσεις και πολιτικές.
 • Αναθέτουσα οντότητα - πραγματοποιήσαμε αλλαγές στην Ενότητα 2 για να ενημερώσουμε το όνομα και τη διεύθυνση των σχετικών αναθέτουσα οντοτήτων StubHub.
 • Αγορά εισιτηρίων - Πραγματοποιήσαμε αλλαγές στην Ενότητα 9 για να διευκρινίσουμε ότι η StubHub θα παρέχει επιστροφή χρημάτων ή πίστωση σε περίπτωση που η εκδήλωση ακυρωθεί και δεν επαναπρογραμματιστεί.
 • Ακυρώσεις εκδηλώσεων, αναβολές και άλλες αλλαγές εκδηλώσεων - πραγματοποιήσαμε αλλαγές στην Ενότητα 11 για να διευκρινίσουμε ότι η StubHub θα παρέχει επιστροφή χρημάτων ή πίστωση σε περίπτωση που η εκδήλωση ακυρωθεί και δεν επαναπρογραμματιστεί.
 • Διαδικασίες διαιτησίας - πραγματοποιήσαμε αλλαγές στην Ενότητα 22 για να ενημερώσουμε το όνομα και τη διεύθυνση του παραλήπτη της Eιδοποίησης για διαφορά.
 • Διαδικασία εξαίρεσης - πραγματοποιήσαμε αλλαγές στην Ενότητα 22 για να ενημερώσουμε το όνομα και τη διεύθυνση του παραλήπτη της EΕιδοποίηση εξαίρεσης.
 • Ανωτέρα Βία - προσθέσαμε στην Ενότητα 26 για να εμφανίζουμε την εφαρμογή μιας διάταξης ανωτέρας βίας.
 • Ειδοποίηση παραβίασης - πραγματοποιήσαμε αλλαγές στο Παράρτημα 1 για να ενημερώσουμε το όνομα, διεύθυνση και αριθμό τηλεφώνου για τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της StubHub.

1η Οκτωβρίου 2018

 • Καθολική σύμβαση χρήστη - έχουμε πλέον μία συμφωνία για όλους τους πελάτες μας παγκοσμίως. Καθολική σύμβαση χρήστη βοηθά τους πελάτες να καταγράφουν, να πωλούν και να αγοράζουν εισιτήρια από τον ιστότοπο της προτίμησής τους, οπουδήποτε κι αν γίνεται η εκδήλωση. Καθολική σύμβαση χρήστη αντικαθιστά διαφορετικές συμφωνίες χρήστη για κάθε μία από τις ιστοσελίδες μας.
 • Αναθέτουσα οντότητα - πραγματοποιήσαμε αλλαγές στην Ενότητα 2 για να ενημερώσουμε τους χρήστες ότι, από την 1η Οκτωβρίου 2018, όσοι αγοράζουν ή πωλούν εισιτήρια για εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στον Καναδά, συνάπτουν σύμβαση με την StubHub Canada Ltd.
 • Aναθέτουσα οντότητα - πραγματοποιήσαμε αλλαγές στην Ενότητα 2 ώστε να αντανακλά το γεγονός ότι ο συμβαλλόμενος φορέας ενός πελάτη μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τοποθεσία της εκδήλωσης για την οποία αγοράζει ή πωλεί εισιτήριο.
 • Διεθνείς συναλλαγές - προσθέσαμε στην Ενότητα 12 για να περιγράψουμε τους κανόνες που ισχύουν για τους πωλητές και τους αγοραστές εισιτηρίων διεθνών εκδηλώσεων. Διεθνής εκδήλωση είναι μια εκδήλωση που πραγματοποιείται σε τοποθεσία διαφορετική από την τοποθεσία της ιστοσελίδας όπου καταγράφεται το εισιτήριο.
 • Ισχύοντες νόμοι και δικαιοδοσία - πραγματοποιήσαμε αλλαγές στην Ενότητα 21 για να εμφανίζουμε την επιλογή νόμου και δικαιοδοσίας για μη κατοίκους των Η.Π.Α.
 • Νομικές διαφορές - πραγματοποιήσαμε αλλαγές στους όρους περί διαιτησίας στην Ενότητα 22.
 • Ειδικές πρόσθετες διατάξεις ανά χώρα - προσθέσαμε στην Ενότητα 24 για να εμφανίζουμε μια λίστα ειδικών κανόνων για κάθε χώρα, που ισχύουν για τους πελάτες βάσει του τόπου κατοικίας τους.

Στις βασικές αλλαγές της Δήλωση απορρήτου περιλαμβάνονται οι εξής:

24 Απριλίου 2024

 • Δήλωση Απορρήτου Χρήστη: ενημερώσαμε τη διατύπωση της Δήλωσης Απορρήτου για να παρέχουμε σαφείς εξηγήσεις και να βελτιώσουμε την κατανόηση των   χρηστών σύμφωνα με τη νομοθεσία ΓΚΠΔ. Αυτό περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με το ποιος επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε, τους τύπους προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, τον λόγο για τον οποίο τα χρησιμοποιούμε, τον τρόπο με τον οποίο τα αποκτούμε, τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας στοιχεία, σε ποιους τα κοινοποιούμε και πόσο καιρό τα διατηρούμε.
 • Δήλωση Απορρήτου Χρήστη: παρουσιάσαμε μια νέα διεύθυνση email για την επικοινωνία με τη StubHub International σχετικά με θέματα απορρήτου.
 • Δήλωση Απορρήτου Χρήστη: ενσωματώσαμε το περιεχόμενο της Δήλωσης Απορρήτου για Φορητές Συσκεύες στην κύρια Δήλωση Απορρήτου.

25 Μαρτίου 2020

 • Δήλωση απορρήτου κινητής συσκευής - πραγματοποιήσαμε αλλαγές τη Δήλωση απορρήτου κινητής συσκευής όλες τις αναφορές τα καθολικά πρότυπα προστασίας απορρήτου.
 • Δήλωση απορρήτου κινητής συσκευής - πραγματοποιήσαμε αλλαγές τη Δήλωση απορρήτου όλες τις αναφορές του eBay Inc. και των άλλων μελών της εταιρικής οικογένειας eBay.
 • Δήλωση απορρήτου κινητής συσκευής - πραγματοποιήσαμε αλλαγές στην Eνότητα Στοιχεία επικοινωνίας για να ενημερώσουμε το όνομα και τη διεύθυνση το Τμήμα Παγκόσμιας Προστασίας Απορρήτου.

1η Οκτωβρίου 2018

 • Καθολική δήλωση απορρήτου - έχουμε πλέον ενιαία σετ πολιτικών για όλους τους πελάτες μας παγκοσμίως.
 • Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για κατοίκους Καναδά - αλλάξαμε τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων για τους κατοίκους Καναδά και ορίσαμε την StubHub Canada Ltd.
 • Υπεύθυνοι επεξεργασίας Δεδομένων - πραγματοποιήσαμε αλλαγές στην Eνότητα Εμβέλεια και συναίνεση για να εμφανίζουμε μια αναθεωρημένη λίστα με τους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων.
 • Κοινοποίηση σε κοινωνικά δίκτυα - πραγματοποιήσαμε αλλαγές στην Επιλογή για να εμφανίζουμε πρόσθετες επιλογές κοινοποίησης σε κοινωνικά δίκτυα.

Στις βασικές αλλαγές της Πολιτικές για τους πωλητές περιλαμβάνονται οι εξής:

24 Απριλίου 2024

 • Πολιτικές Πωλητών: Ενημερώσαμε τη γλώσσα ώστε να ευθυγραμμιστεί με τους κανονισμούς της Εφορίας (IRS), υποδεικνύοντας ότι οι πωλητές ενδέχεται να χρειαστεί να παράσχουν αριθμό φορολογικού μητρώου για τους σκοπούς φορολογικής αναφοράς.

27 Νοεμβρίου 2023

 • Πολιτικές για πωλητές - Πραγματοποιήσαμε αλλαγές στις Πολιτικές για πωλητές για να αφαιρέσουμε τις αναφορές στη «StubHub», επομένως όλες οι αναφορές της StubHub (UK) Limited και της Ticketbis S.L. τροποποιήθηκαν σε «StubHub International», με εξαίρεση τις αναφορές που αφορούν δραστηριότητες στο Ηνωμένο Βασίλειο.
 • Επιλογή της κατάλληλης μεθόδου παράδοσης για τον τύπο εισιτηρίου σας - Πραγματοποιήσαμε αλλαγές στην Ενότητα 2.2. για να διευκρινίσουμε ότι η StubHub International εμφανίζει τις διαθέσιμες μεθόδους παράδοσης κατά τη διάρκεια της καταχώρισης της εκδήλωσης, οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν για κάθε εκδήλωση και να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου. Για έντυπα εισιτήρια, επιλέξτε έναν τρόπο αποστολής. Δεν μπορούν να παραδοθούν ηλεκτρονικά. Εάν προσπαθήσετε να μετατρέψετε αυτά τα εισιτήρια σε αρχεία PDF ή παρόμοιες μορφές, ενδέχεται να ακυρωθεί η παραγγελία.
 • Παράδοση των εισιτηρίων εγκαίρως και όπως υποσχέθηκε - Πραγματοποιήσαμε αλλαγές στην Ενότητα 3.2 για να διευκρινίσουμε ότι τα εισιτήρια πρέπει να αποστέλλονται στον αγοραστή τουλάχιστον μία (1) εβδομάδα πριν από την εκδήλωση, αλλά εάν τα εισιτήρια της εκδήλωσης δεν εκδοθούν από τον διοργανωτή ή τον υπεύθυνο προώθησης μέχρι την καθορισμένη προθεσμία, οι πωλητές πρέπει να τηρήσουν την προθεσμία παράδοσης της StubHub International Customer Service για να διασφαλιστεί η έγκαιρη παραλαβή από τον αγοραστή.
 • Συνέπειες για ματαιωμένες πωλήσεις, εσφαλμένα και μη έγκυρα εισιτήρια - Πραγματοποιήσαμε αλλαγές στην Ενότητα 3.3 για να παράσχουμε διευκρινίσεις σχετικά με τα πιθανά σενάρια αποτυχίας για εκδηλώσεις με εισιτήρια: ματαιωμένες πωλήσεις, παράδοση εσφαλμένων εισιτηρίων και πώληση μη έγκυρων εισιτηρίων. Επιπλέον, ενημερώσαμε την ενότητα «Τέλη και χρεώσεις» για να αναφέρουμε τις συνέπειες σε περίπτωση αποτυχίας παράδοσης εισιτηρίων με ακρίβεια στη StubHub. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ενδέχεται να επιβληθούν τέλη, το ύψος των οποίων εξαρτάται από την τοποθεσία της εκδήλωσης και από το αν απαιτείται αντικατάσταση του εισιτηρίου.

25 Μαρτίου 2020

 • Ματαιωμένες πωλήσεις - πραγματοποιήσαμε αλλαγές στην Ενότητα 3.3 για να εμφανίζεται το αυξημένο διαχειριστικό τέλος για ματαιωμένες πώλησεις που λαμβάνουν χώρα στις Η.Π.Α. και τον Καναδά.
 • Χρέωση μη έγκυρου εισιτηρίου - πραγματοποιήσαμε αλλαγές στην Ενότητα 3.3 για να εμφανίζεται το αυξημένο διαχειριστικό τέλος για τα μη έγκυρα εισιτήρια.
 • Eξοδα διαχείρισης - πραγματοποιήσαμε αλλαγές στην Ενότητα 3.3 για να εμφανίζεται το μειωμένο διαχειριστικό τέλος για την αποτυχία επίλυσης καταστάσεων που σχετίζονται με ματαιωμένες πωλήσεις μ μη έγκυρα εισιτήρια.

1 Ιούνιος 2015

 • Καθολική πολιτικές για τους πωλητές - έχουμε πλέον ενιαία σετ Δήλωση απορρήτου για όλους τους πελάτες μας παγκοσμίως.
 • Ματαιωμένες πωλήσεις - πραγματοποιήσαμε αλλαγές στην Ενότητα 3.3 για να εμφανίζεται το αυξημένο διαχειριστικό τέλος για ματαιωμένες πώλησεις που λαμβάνουν χώρα στη Γερμανία. Αυτό διασφαλίζει ότι η πολιτική μας είναι εναρμονισμένη σε όλη την Ευρώπη.
 • Λήψη πληρωμής για την πώληση των εισιτηρίων - πραγματοποιήσαμε αλλαγές στην Ενότητα 5.1 για να διευκρινίσουμε τον χρόνο πληρωμής για εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στις Η.Π.Α. και τον Καναδά. Αυτό γίνεται επειδή για συγκεκριμένες εκδηλώσεις ή σε ορισμένες περιπτώσεις, η πληρωμή μπορεί να γίνει 5 έως 8 ημέρες μετά την πραγματοποίηση της εκδήλωσης.

Οι βασικές αλλαγές στη Σύμβαση Υπηρεσιών Πληρωμής για Πωλητές περιλαμβάνουν:

24 Απριλίου 2024

 • Σύμβαση Υπηρεσιών Πληρωμής: αναθεωρήσαμε το έγγραφο ώστε να αντικατοπτρίζει τους ενημερωμένους Όρους και Προϋποθέσεις της Hyperwallet.

Οι βασικές αλλαγές στη Δήλωση για τα Cookies περιλαμβάνουν:

24 Απριλίου 2024

 • Δήλωση για τα Cookies: αναθεωρήσαμε τη γλώσσα της Δήλωση για τα Cookies ώστε να παρέχουμε σαφείς εξηγήσεις και να βελτιώσουμε την κατανόηση των χρηστών σύμφωνα με τη νομοθεσία GDPR. Αυτό περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους τύπους cookies που χρησιμοποιούμε, τους σκοπούς πίσω από τη χρήση των cookies στην πλατφόρμα μας, τις μεθόδους με τις οποίες διάφοροι τρίτοι χρησιμοποιούν cookies για σκοπούς διαφήμισης, καθώς και οδηγίες σχετικά με την τροποποίηση και την κατάργηση της εγκατάστασης των cookies.

Στις βασικές αλλαγές της Δήλωση απορρήτου κινητής συσκευής περιλαμβάνονται οι εξής:

24 Απριλίου 2024

 • Δήλωση Απορρήτου για Φορητές Συσκευές: καταργήσαμε αυτήν την ενότητα και ενσωματώσαμε το περιεχόμενό της στην κύρια Δήλωση Απορρήτου.

25 Μαρτίου 2020

 • Δήλωση απορρήτου κινητής συσκευής - πραγματοποιήσαμε αλλαγές τη Σύμβαση χρήστη για να καταργήσουμε όλες τις αναφορές τα καθολικά πρότυπα προστασίας απορρήτου.

Στις βασικές αλλαγές την πολιτική για προστασία των καταναλωτών FanProtect® περιλαμβάνονται οι εξής:

27 Νοεμβρίου 2023

 • Πολιτική για προστασία των καταναλωτών FanProtect® - Πραγματοποιήσαμε αλλαγές στην Πολιτική για προστασία των καταναλωτών FanProtect® για να αφαιρέσουμε τις αναφορές στη «StubHub», επομένως όλες οι αναφορές της StubHub (UK) Limited και της Ticketbis S.L. τροποποιήθηκαν σε «StubHub International», με εξαίρεση τις αναφορές που αφορούν δραστηριότητες στο Ηνωμένο Βασίλειο.
 • Λήψη έγκυρων εισιτηρίων - Πραγματοποιήσαμε αλλαγές στην ενότητα «Λήψη έγκυρων εισιτηρίων» για να διευκρινίσουμε τη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας όσον αφορά την αλλαγή των μεθόδων παράδοσης.
 • Άλλοι όροι - Πραγματοποιήσαμε αλλαγές στην ενότητα «Άλλοι όροι» για να αποσαφηνίσουμε τις περιπτώσεις στις οποίες δεν ισχύει η Πολιτική για προστασία των καταναλωτών FanProtect®.
 • Εάν δεν έχετε λάβει πληρωμή για την πώληση ενός εισιτηρίου - Ενημερώσαμε αυτήν την ενότητα για να αποσαφηνίσουμε τους συγκεκριμένους όρους που ισχύουν όταν ο χρήστης έχει επιλέξει να λάβει πληρωμή μέσω PayPal.
 • Κατάχρηση της Πολιτικής για προστασία των καταναλωτών FanProtect® - Ενημερώσαμε αυτήν την ενότητα για να εντάξουμε ένα μέτρο διασφάλισης που στόχο έχει την προστασία της StubHub International από τον κίνδυνο ψευδών ισχυρισμών.

25 Μαρτίου 2020

 • προστασία των καταναλωτών FanProtect - πραγματοποιήσαμε αλλαγές στην πολιτική για προστασία των καταναλωτών FanProtect για να διευκρινίσουμε ότι η StubHub θα παρέχει επιστροφή χρημάτων ή πίστωση σε περίπτωση που η εκδήλωση ακυρωθεί και δεν επαναπρογραμματιστεί.